Opłata Członkowska dla dzieci

Opłata członkowska dla dzieci pozwala na udział we wszystkich jednostkach treningowych przeznaczonych dla dzieci. Wykonując transakcję w dodatkowych informacjach prosimy wpisać miesiąc którego dotyczy opłata.

Opłata członkowska ważna jest zawsze do końca danego miesiąca np. gdy opłacimy składkę 6 czerwca ważna jest ona do 30 czerwca.

170,00