Wsparcie

Piranha Grappling Team to klub zrzeszający młodych pasjonatów brazylijskiego jiu jitsu. Są to osoby w różnym wieku i o różnych pozasportowych zainteresowaniach. Łączy ich zamiłowanie do wysiłku fizycznego i zmagania się z własnymi ograniczeniami. Intensywne uprawianie sportu, podróżowanie w kraju i za granicą pociąga za sobą znaczne koszty, które często wykraczają poza możliwości zawodników i ich rodzin. Dlatego też wszystkich, którym nie obce są pasja i prawdziwe zaangażowanie w to co się robi prosimy o wsparcie. Pomoc naszym zawodnikom może przyjąć bardzo różną formę a wszystkich, którzy mogliby przyłożyć się do rozwijania aktywnych i prozdrowotnych  postaw wśród młodzieży prosimy o kontakt.